Wij zijn het Huurincasso Platform. Ook wel HIP. Wij wisselen kennis en ervaring uit met als doel de kwaliteit en efficiency van het incassoproces bij woningcorporaties te verbeteren. We doen dat voor en door incassomedewerkers.

 

Waarom HIP?

Woningcorporaties zoeken op allerlei manieren naar verbeteringen in hun huurincassoproces. Maar het wiel hoeft volgens ons niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden. Wij vinden het belangrijk dat corporaties de ‘best practices’ binnen hun branche kennen, hun eigen manier van werken hiermee kunnen vergelijken en op basis daarvan verbeteringen kunnen doorvoeren. Daarom is de missie van HIP: het uitwisselen van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit en efficiency van het incassoproces te helpen verbeteren.

Wat doet HIP?

Jaarlijks organiseren wij drie bijeenkomsten over het huurincassoproces. De deelnemers zelf bepalen de agenda. Daarnaast werken wij met een benchmark. Iedere deelnemende woningcorporatie levert hiervoor per kwartaal gegevens aan. De uitkomsten van de benchmark zijn alleen zichtbaar voor deelnemende woningcorporaties.

Meedoen?

Werk je bij een corporatie op de afdeling incasso en wil je meedoen? Meld je dan aan voor onze eerstvolgende bijeenkomst of stuur ons een e-mailbericht >>>.

Bestuur

Stichting HIP (Huurincassoplatform) bestaat sinds 09 september 2014 en kent de volgende bestuursleden:

  • René Oosterveer (voorzitter)
  • Henk Dijk (penningmeester)
  • Vacant (secretaris)
  • Jolanda Molenaar
  • Vacant