Wij zijn het Huurincasso Platform. Ook wel HIP. Wij bestaan sinds 2014. Sinds dat jaar wisselen we kennis en ervaring uit met als doel de kwaliteit en efficiency van het incassoproces bij woningcorporaties te verbeteren. We doen dat voor en door incassomedewerkers.

Waarom HIP?
Woningcorporaties zoeken op allerlei manieren naar verbeteringen in hun huurincassoproces. Maar het wiel hoeft volgens ons niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden. Wij vinden het belangrijk dat corporaties de ‘best practices’ binnen hun branche kennen, hun eigen manier van werken hiermee kunnen vergelijken en op basis daarvan verbeteringen kunnen doorvoeren. Daarom is de missie van HIP: het uitwisselen van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit en efficiency van het incassoproces te helpen verbeteren.

Wat doet HIP?
Jaarlijks organiseren wij meerdere bijeenkomsten over het huurincassoproces. De deelnemers bepalen zelf de agenda. Daarnaast werken wij met een benchmark. Tientallen woningcorporaties leveren hiervoor per kwartaal gegevens aan. De uitkomsten van de benchmark zijn alleen zichtbaar voor deelnemende woningcorporaties.

Bijeenkomst bijwonen?
Werk je bij een woningcorporatie, ben je betrokken bij huurincasso en wil je de eerstvolgende bijeenkomst bijwonen? Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website; we kijken uit naar je komst!