Tag: huurachterstand

Hoe raakt COVID-19 de huurders in Nederland?

Onlangs zijn de cijfers van het eerste kwartaal 2020 aan alle deelnemers van de benchmark bekend gemaakt. Er deden deze keer 77 corporaties mee.

Het algemeen beeld is dat het resultaat nog redelijk is alhoewel al minder dan Q4 van 2019.

Naast het opvragen van de data over het eerste kwartaal 2020 zijn er deze keer ook een aantal vragen gesteld. Deze gingen in hoofdzaak over maatregelen en de mogelijke impact van de COVID-19. Maar liefs 53 uitgebreide reacties zijn ontvangen, waarvoor uiteraard onze dank.

Veel van de genoemde maatregelen waren bij bijna alle corporaties terug te zien. Uiteraard waren er ook duidelijke verschillen in aanpak. Het Huurincasso Platform wil deze graag met u delen en daarom hieronder een korte opsomming:

 • Er wordt meer dan ooit maatwerk geleverd;
 • Men is coulanter voor de huurders die door de crisis zijn geraakt;
 • De huur wordt vaak opgeschort;
 • Er wordt veel informatie verstrekt aan de huurders;
 • Er wordt veel meer gebeld ook al omdat de meeste mensen thuis zijn;
 • De aanmaningen voor deze groep wordt niet gestuurd;
 • De automatische incasso voor deze groep is stop gezet;
 • Er worden meer betalingsregelingen afgesproken (die ook afwijken van de procedure);
 • De schade valt nu mee ( de groep die geraakt werd is niet zo groot) maar men verwacht in mei/juni meer impact;
 • Bij bedrijfsonroerendgoed (BOG) wordt de huur wel soms drie maanden bevroren;
 • Er gaan geen dossiers naar de gerechtsdeurwaarders voor deze groep;
 • De huurverhoging gaat gewoon door met uitzondering van één corporatie die deze met drie maanden uitstelde.

Het Huurincasso Platform is hét kenniscentrum van en door medewerkers van woningcorporaties. Het Platform organiseert jaarlijks ca. 3 bijeenkomsten om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Wilt u meer weten over de benchmark Huurincasso Platform? Meldt u dan aan als deelnemer via info@huurincassoplatform.nl

Aan het eind van elk kwartaal krijgt u de vraag om bepaalde data aan te leveren. Zodra alle data is ontvangen en geanalyseerd, ontvangt u de resultaten van alle deelnemers inclusief een nadere analyse.