Wij zijn Huurincasso Platform.

Wij zijn het Huurincasso Platform. Ook wel HIP. Wij wisselen kennis en ervaring uit met als doel de kwaliteit en efficiency van het incassoproces bij woningcorporaties te verbeteren. We doen dat voor en door incassomedewerkers.


Wij nodigen u van harte uit voor de volgende bijeenkomst van het Huurincasso Platform op dinsdag 10 maart 2020. 
Locatie: Van der Valk Vianen

Het programma:

Programma 10 maart 2020

  • Kwijtschelden van schulden, een goed idee? meer informatie – Jurenne Hooi
  • Benchmark
  • Funding HIP
  • Dienstverlening & artificiële intelligentie in het incassoproces – Dudok Wonen / 10forIT
  • Houdbaarheid van het ontruimingsvonnis – Deurwaarder Visser
  • Afsluiting met netwerkborrel

We ontmoeten u graag weer op dinsdag 10 maart 2020 van 13.00 tot 16.30 uur.

Mocht u nog op- en aanmerkingen hebben of suggesties, dan staan we daar uiteraard voor open.

Meldt u snel aan via de onderstaande button. De toegang is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijfformulier

Met vriendelijke groet,

Huurincasso Platform