Bijeenkomst Huurincasso

Thema: Benchmark Huurincasso 
Op de zeer positieve eerste bijeenkomst van het Huurincasso Platform op 9 september 2014 in Vianen is afgesproken een vervolg te organiseren. Het thema voor deze bijeenkomst is door de deelnemers bepaald op: Benchmark Huurincasso.

Op dinsdagmiddag 18 november vindt de tweede bijeenkomst plaats op dezelfde locatie ofwel Hotel Van der Valk te Vianen.

Er zijn meerdere partijen actief met een Benchmark voor woningbouwcorporaties. Prima initiatieven, maar het is vooral zaak met u allen vast te stellen hoe we zo objectief mogen vergelijken en aan welke kengetallen u nu eigenlijk waarde hecht.

Is dat alleen de HAP (het huurachterstandspercentage) en het aantal ontruimingen of zijn er nog andere waardevolle cijfers die aanwezig zouden moeten zijn? Ten tweede; wat is dan de definitie van die getallen? Wat verstaat u onder de HAP? Ten derde; hoe komt u aan deze cijfers? Er zijn corporaties die in een oogwenk de benchmark invullen, terwijl andere corporaties -gebruikmakend van het zelfde systeem- daar weken over doen. Ook daar zullen we het over hebben.

Binnenkort wordt u uitgenodigd gegevens aan te leveren voor de benchmark van het Platform Huurincasso!

We ontmoeten u graag weer op dinsdag 18 november van 13.30 tot 17.00 uur.

Mocht u nog op- en aanmerkingen hebben of suggesties, dan staan we daar uiteraard voor open.

Met vriendelijke groet,


Huurincasso Platform


http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8183985&trk=eml-group_invt-b-button-viewgroup&midToken=AQGmvRR5tE6zZg&fromEmail=fromEmail&ut=2V_KrNpJ-ykSs1Locatie en routebeschrijving :
Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Klik hier voor de routebeschrijving.
                                                                                                                                                                                             
Join our LinkedIn groupJoin our LinkedIn groupJoin our LinkedIn group

Geen opmerkingen:

Een reactie posten